ضمانت بازگشت پول در ایمن گرام

اگر از محصول دریافتی رضایت نداشتید، پول به حساب شما باز خواهد گشت.

در زمان خرید پول را به حساب شرکت ایمن گرام واریز می کنید و فروشنده های ایمن گرام، کالا را برای شما ارسال می کنند. در صورت تایید شما، پول به حساب فروشنده واریز می شود.


کالا را دریافت نکرده ام

پول شما در حساب شرکت ایمن گرام به امانت نگه داشته شده است. در صورتی که کالا را دریافت نشود پول بازگشت خواهد یافت.

کالا با سفارش مطابقت ندارد

اگر کالای دریافت شده همان کالای سفارش داده نیست، ایمن گرام از شما حمایت می کند و وجه پرداختی شما را کامل برمی گرداند.